Noah inschrijfformulier
Door middel van het invullen van dit digitale inschrijfformulier, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst bij Noah. Dit biedt geen garanties op een daadwerkelijke plaatsing in één van onze groepen. Wanneer uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst, dan betekent dit niet dat uw kind kan instromen in 1 van onze peutergroepen. Wij hanteren een voorgeschreven beleid en moeten met verschillende factoren rekening houden. We spreken geen beloftes uit of we uw kind kunnen plaatsen. Voor kinderen woonachtig buiten Schiedam gelden voorwaarden die zijn opgesteld door de gemeente. Wij moeten ons daaraan houden.
E-mailadres *
Selectie wissen
Datum van invullen *
Ik schrijf mijn kind in voor locatie *
Verplicht
Naam van mijn kind *
Achternaam van mijn kind *
Mijn kind is een *
Verplicht
Geboortedatum van mijn kind *
Geboorteland van mijn kind *
Etniciteit *
BSN van mijn kind *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Ouder 1, moeder. Voorletter *
Achternaam *
Geboorteland *
Geboortedatum *
MM
/
DD
/
JJJJ
BSN *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
email-adres *
Hoogstgenoten afgeronde opleiding *
Ouder 2, vader. Voorletter *
Achternaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Geboorteland *
Geboortedatum *
MM
/
DD
/
JJJJ
BSN *
Hoogst afgeronde opleiding *
Gaan er al kinderen van uw gezin naar de basisschool? *
Verplicht
Zo ja, naar welke basisschool? *
Ik kan mijn kind inschrijven voor: *
Bent u beiden werkzaam of volgt u een studie of volgt u een inburgeringscursus (ivm recht op kinderopvangtoeslag) *
Een kopie van je antwoorden wordt gemaild naar het adres dat je hebt opgegeven.
Verzenden
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Dit formulier is gemaakt in SIC schiedam. Misbruik rapporteren